Nhung

Cho e hoi .Minh uống thuốc sắt voi dha trong ngày được k .Hay mình uống sắt hêt rui. Mới dc uống dha .

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

Bài giảng: SỰ PHÁT TRIỂN THAI NHI TUẦN 12 - Tay chân bé bắt đầu phản xạ!