Bú mẹ

Dạ bs cho e hỏi e vừa cho con bú bình vừa cho bú mẹ trực tiếp. Tuy nhiên bú vú bên trái e bị ngượng chưa quen nên thường cho bé bú bên phải. Đầu ti bên trái của e bị đau rát. Vậy cho e hỏi e có thể bôi thuốc gì và có tiếp tục hút sữa ở bên đang đau không ạ.