Thai 15 tuan

Bac si oi, e thai duoc 15 tuan bi ho va co đờm nhiều ak. Co cách nào chữa không a