Sổ mũi, ho nhưng không sốt

Dạ e bầu 12 tuần 6 ngày, mà e bị sổ mũi và ho nhưng k sốt vậy có ảnh hưởng gì k ạ?

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

LO LẮNG KHI BỊ GIẢM CÂN, KHÔNG TĂNG CÂN