Sức khoẻ

Em dc 29 tuần.bây giờ e bị đau đầu e uống dc thuốc gì k bác sĩ