Thưa BS e đang bầu tuần 9,mà mỗi lần e uống evit thì bị nôn nao, mệt mỏi, nôn.khi e nghỉ ko dùng thì không có hiện tưởng trên.e uống lại khoảng 30p là lại nôn nao. Cho e hỏi e nên dùng tiếp hay ko ạ??
3
3 comment