Bụng con e bị nổi hột đỏ, khi hết thì bị mảng mảng trắng giống như bị lang ben vậy ạ, ban đầu con chỉ bị một chỗ sau đó lan dần ra nhiều hơn. Chuyên viên cho e hỏi da con như vậy là bị gì và làm sao hết được ạ.
5
5 comment