Dạ! Chào các cô, bé nhà em nay được 11w 2 days. Trộm vía em luyện tập cho bé theo essy 4 cứ cách 3h hoặc hơn là cử ăn, mỗi lần 150ml và tổng 1 ngày là 1000-1200ml. Đêm bắt đầu ngủ sâu 5h cử đầu: vdu 19h30 nap thì 00h sẽ dậy đòi ti; 21h nap thì 2h sẽ dậy ăn Sau cử đầu thì 3-4h bé đòi ti và dậy buổi sáng Nhưng em theo dõi 5-6 hôm nay lượng sữa bé bú giảm còn 720-800ml, đêm bú 60ml có khi quấy không bú chỉ nút ti rồi ngủ tiếp Các cô cho em hỏi nếu vậy thì ban ngày e có cần tăng lượng sữa cho bé không ah? Hay nếu bé thay đổi vậy em có cần điều chỉnh bước nào không ah? E cám ơn Bé nhà em bú sữa công thức
4
4 comment