Các mom cho e hỏi, con em hiện tại đang được 1m27d ạ. Mà trước giờ e hướng theo easy mà chưa được. Bé nhà e có vấn đề như này ạ: - những ngày tự theo đúng lich được 2 nap đầu nhưng nap sau lại k theo, có hôm đúng giờ dậy, ăn và chơi - ngủ. Nhưng sau đó có thể ngủ tít đến 4h sau mới dậy, hoặc ăn xong ngủ luôn, gọi mãi k dậy. Nhưng trộm vía, em cho bé ngủ xuyên đêm, từ 6-7h pm đến 6-7am hôm sau - về tự ngủ, em chuaq luyện cho bé, nhưng có những nap bé tự ngủ đc, có nap thì mãi mới vào giấc, gắt ngủ - Em đang cho bé ti song song. Nếu ti mẹ có cữ 2h bé dậy đòi ăn, ti bình thì cứ 3h mới dậy đòi cữ tiếp theo. Có phải vì thế mà con e luyện easy khó hơn k ạ? - Hiện tại e muốn các mom chi em xin kn để: 1. e chưa biết nên bắt đầu luyện easy từ đâu ạ. 2. em muốn con tách biệt được ăn và ngủ. 3. Con em k chịu uống sữa trữ đông, em đã mix 30-70 mà vẫn k được. Các mom có cách nào k ạ?
2
2 comment